Happylife

Välkommen till Happylife.SE- en superbra modell för lärande i Svenska grundskolan!

modellen5

Modellen utgår ifrån att varje människa har en unik förmåga att veta vad som är bäst för den själv. Genom att integrera individens inre vägledare med med skolans läro och -kursplaner är modellen ett unikt verktyg för att skapa de allra bästa förutsättningar för individanpassat lärande.

Arbetssättet skapar lust att lära, glädje, tro på den egna förmågan, sammanhållning i klassen/gruppen, lätt för läraren att kunskapsbedöma varje elev och eleven förbereds och tränas inför att själv kunna sätta mål och förstå vad som krävs i de olika kunskapskraven.