Innehåll i kunskapsdelen om EKONOMI för ett lyckligare liv!

Del 1. Hur vill jag att min ekonomi ska se ut utifrån det som gör mig lycklig i livet!
Del 2. Minimera utgifter
Del 3. Maximera inkomster
Del 4. Budget och plan utifrån de 3 första delarna

 

Hur vill jag att min ekonomi ska se ut utifrån det som gör mig lycklig i livet!
Alla människor har saker som de prioriterar i livet för att må bra.
I denna del av kursen kommer du titta på vad som gör dig lycklig i livet och skapa förutsättningar för att skapa en ekonomi, dels för att få det du vill ha som du ännu inte har och även ta bort sånt som du egentligen inte behöver för att må bra och vara lycklig.

När du vet vad du vill få ut av livet så tar du med dig detta till de två kommande delarna för att minimera utgifterna och maximera inkomsterna.

 

Minimera utgifter
I andra delen av kursen gör du en analys av dina utgifter och utifrån den analysen lär du dig att minimera dina kostnader genom att tänka om eller hitta andra vägar för kunna dra ner på dina kostnader.

 

Maximera inkomsterna
Här lär du dig hur dig hur du kan öka dina inkomster utifrån tre olika apekter
1. Pengar in pga av arbete (lönearbete)
2. Pengar in pga av extrajobb
3. Passiv inkomst (pengar som kommer in utifrån, lite arbete/inget arbete)

 

Budget och plan för framtiden
Här lär du dig att göra en hållbar budget utifrån dina förutsättningar och drömmar. Du lär dig hur du håller din budget och hur du utvärderar kontenuerligt.