Gratis Kurs

Under tre veckor kan du med Happylife.SE gratiskurs se hur lyckligt, kärleksfullt och harmoniskt ditt liv är!

Så här enkelt är det att se hur lycklig, kärleksfull och harmonisk du är!

1. Skriv ut tre exemplar  av Happylife.SE:s  HAPPYMETER
2. Fyll i antal poäng för varje dag
3. Fyll i med färgpenna i staplarna
4. Efter varje vecka: Läs av om du behöver träna mer för att bli lycklig, kärleksfull och harmonisk!