Innehåll i kunskapsdelen om MOTION för ett lyckligare liv!

Del 1. Hur fungerar kroppen i förhållande till motion?
Del 2. Vad är bra motionför dig?
Del 3. Energi förbrukning och beräkningar
Del 4. Vad du behöver för att bli lyckligare och göra en motionsplan.

 

Del 1. Hur fungerar kroppen i förhållande till motion?
Här får du lära dig hur din kropp fungerar beroende på hur du rör dig!

Del 2. Vad är bra motion för dig?
Du får lära dig vilken motion som hjälper dig att uppnå bra balans och vad som ger dig god energi.

Del 3. Energi förbrukning och beräkningar
Genom att lära dig vad olika aktiviteter skapar för energiförbrukning och hur din kropp påverkas får du en ökad förståelse för hur du ska lägga upp dina motionsvanor.

Del 4. Vad du behöver för att bli lyckligare och göra en motionsplan.
I denna delen får du möjlighet att ta reda på och bestämma dig för vilken motion du ska välja för att det ska passa ditt liv och för att du ska bli en lyckligare person.