Innehåll i kunskapsdelen om RELATIONER för ett lyckligare liv!

Del 1. Vad är en bra relation?
Del 2. Min del i relationen?
Del 3. Att förstå andra människor.
Del 4. Skapa goda relationer till andra utifrån mina önskemål.

 

Del 1. Vad är en bra relation?
För att kunna skapa goda relationer så behöver du definiera vad en god relation är. I denna delen får du se hur andra tänker om vad en god relation är.

Del 2. Min del i relationen?
Vem är du i en relation? Vad får det för konsekvenser när du är som du är?

Del 3. Att förstå andra människor.
Om vi förstår andra människors behov och lär oss att hantera deras olika känslouttryck har vi mycket större möjlighet att skapa lyckliga relationer.

Del 4. Skapa goda relationer till andra utifrån mina önskemål.
I denna delen bestämmer du dig för och gör en plan för hur du vill att ditt liv ska se ut när det gäller relationer. Vill du förändra din relation till en specifik person eller förbättra dina relationer i allmänhet?